Shape Copy 2checkchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-thin-downchevron-thin-leftchevron-thin-rightchevron-thin-upchevron-upcancellinkedinlocation2minusplustriangle-right

Kwaliteit in zicht

Home / bouw en vastgoed

projectmanagement bouw en vastgoed

Hoe zorg je dat een bouwproject naar volle tevredenheid wordt opgeleverd, zonder onverwachte meerkosten en vertragingen? De sleutel ligt bij degelijk en betrouwbaar bouwmanagement. Bij Quadraat bent u daarvoor aan het juiste adres. Bij elk project kruipen we in de huid van onze opdrachtgevers om het maximale eruit te halen. Dat doen wij met passie en met oog voor mensen.

inventarisatie van onderhoud en meerjaren onderhoudsplannen

Naast projectmanagement biedt Quadraat u een aanvullende service. U kunt ons ook inzetten voor inspectie en onderhoud van uw gebouwen. Maar wij stellen ook gedetailleerde duurzame meerjaren onderhoudsplannen voor u op. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan organiseren wij de benodigde vervolgacties. Quadraat levert alle know-how voor de duurzame instandhouding van uw huisvesting. Zo heeft u geen zorgen meer en kan uw vastgoed rekenen op de benodigde aandacht die het verdient.

Onze projectmanagers hebben een jarenlange ervaring met bouwprojecten op allerlei terreinen: van zorg en onderwijs tot overheid en commerciële vastgoedontwikkeling. Die brede expertise zetten we graag in om uw project tot een succes te maken. Dat doen we door een realistisch projectplan op te stellen. U hoeft zich als opdrachtgever geen zorgen te maken over de planning en de financiën en mag van ons verwachten dat het eindresultaat naar volle tevredenheid is. Doen zich onverwachte situaties voor, dan kunnen we snel schakelen en zoeken we samen met u naar een oplossing waar het eindresultaat nog beter van wordt.

Wij bieden diverse specifieke diensten aan op het gebied van bouwmanagement. Denk aan huisvestingsadvies, duurzaamheidsmanagement, meerjarenonderhoudsplannen en haalbaarheidsanalyses. Kijk voor een compleet overzicht van ons aanbod bij “diensten” of neem contact op met Jan Pas van de focusgroep bouw en vastgoed.

wij gaan voor een 10, u ook?

Als bouwmanagers van Quadraat zetten we onze professionaliteit en ervaring in om de belangen van onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te behartigen. Uw visie, ruimtelijke ideeën en projectbeschrijving vertalen wij in vastgoed dat direct na oplevering intensief gebruikt kan worden. Wij zijn daarbij niet tevreden met een zesje of een zeventje, maar gaan altijd voor de 10. We kennen de kaders van het project, maar blijven gedurende het hele project zoeken naar extraatjes die het eindresultaat nog beter maken. Natuurlijk vraagt dat ook iets van onze opdrachtgevers. In hoeverre staat u ervoor open om niet alleen de functionele eisen als uitgangspunt te nemen, maar ook na te denken over manieren waarop het plan nog beter kan?

Als het even kan leveren wij meer dan er in de projectbeschrijving wordt afgesproken. Zo hebben we niet alleen oog voor de technische kwaliteit van het pand, maar zoeken we ook naar manieren om het gebouw de uitstraling te geven die het verdient. Moet het een blikvanger worden of is het juist beter als het goed integreert in de omgeving? Op welke manier kunnen we zorgen dat het pand zo duurzaam mogelijk gebouwd of verbouwd wordt? Hoe houden we in de toekomst de exploitatiekosten laag? Hoe maken we onze projecten echt toekomstbestendig? Voor elk project maken we dit soort afwegingen opnieuw en leveren we bouwmanagement op maat.

wij spreken vloeiend twee talen

Doordat wij als projectmanagers hebben gewerkt in opdracht van overheden, scholen en in de uitvoerende bouwbranche zelf, zijn we gepokt en gemazeld in algemeen bouw- en projectmanagement. We kunnen u van begin tot eind ontzorgen, in het vertrouwen dat uw project bij ons in goede handen is. We weten hoe het ambtelijk apparaat werkt en welke stappen strategisch of tactisch moeten worden gezet. Het is voor ons geen vraag wie we moeten betrekken bij een bepaalde beslissing: de schooldirecteur, de aannemer of juist de bestuurder. We weten feilloos welke route er moet worden gelopen om meer succes te hebben bij de vergunning van het bouwproject. We maken daarbij dankbaar gebruik van de korte lijntjes met Kubiek Ruimtelijke Plannen, het ruimtelijk adviesbureau dat is ontstaan vanuit Quadraat Projectmanagement.
De kennis die wij hebben opgedaan bij eerdere bouwprojecten zetten we met veel plezier in voor uw project. We maken zonder veel moeite een vertaalslag van de technische taal van bouwers naar de taal van de opdrachtgever en andersom. Dat zorgt voor wederzijdse begrip en een optimale afstemming, ook als het gaat om het verkrijgen van een vergunning.

wij werken vanuit ons hart

Goed bouwmanagement staat of valt met het juist inschatten van de risico’s en kansen. Hoe kunnen we de diverse aspecten zo goed mogelijk beheersen? Natuurlijk komt dan de bekende afkorting GROTIK om de hoek kijken: we sturen op Geld, Risico (en kansen), Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Niet onderscheidend, maar wel meetbaar.
Wat de toegevoegde waarde van Quadraat dan is? Die zit hem in de meerwaarde die niet meetbaar is: een vertrouwd gevoel en grote persoonlijke betrokkenheid van de bouwmanager op het project en de opdrachtgever. Afspraak is afspraak. We doen ons werk met passie en bevlogenheid en zijn pas tevreden als u meer dan tevreden bent.

Voor de verbouw- en nieuwbouwplannen op alle drie de vestigingen van onze school schakelden wij Quadraat in. Een complexe verbouwing, terwijl de lessen gewoon door moeten gaan. Daar hebben ze fantastisch op geanticipeerd. We hebben inmiddels met verschillende projectmanagers van Quadraat samengewerkt en elke keer merken we dat het project in goede handen is.
Peter Boskamp, De Passie

inventarisatie en inspectie

Wij inspecteren en inventariseren gebouwen op het gebied van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. Op basis hiervan leveren wij gedetailleerde duurzame meerjaren onderhoudsplannen. Zo weet u waar u aan toe bent en kunt u voor meerdere jaren uw onderhoud plannen of stappen ondernemen om uit te breiden of te verbouwen.

nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie

Of het nu gaat om nieuwbouw, onderhoud van bestaande bouw, renovatie of restauratie. Op basis van het (duurzame) meerjaren onderhoudsplan organiseren wij de benodigde vervolgacties. Bovendien verzorgen wij, als u dat wilt, ook de begeleiding, coördinatie en het toezicht op het onderhoud, de renovatie of de restauratie.

meerjaren onderhoudsplannen

Naar aanleiding van onze intensieve inspectie zijn wij in staat om gedetailleerde all-in duurzame onderhoudsplannen voor meerdere jaren te leveren. Voor onderwijsgebouwen en monumenten maken wij zelfs gebruik van specifieke en gespecialiseerde plannen.

projecten

ontdek wat wij voor uw project kunnen betekenen

bel ons
0318 519268
maak een
belafspraak