Shape Copy 2checkchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-thin-downchevron-thin-leftchevron-thin-rightchevron-thin-upchevron-upcancellinkedinlocation2minusplustriangle-right
Home / Duurzaam projectmanagement in de bouw

Duurzaam projectmanagement in de bouw

Voor duurzaamheid is tegenwoordig veel aandacht, ook in de bouw. Maar hoe kun je dit het beste toepassen en waar let je op? Wim de Jong laat in dit blog zijn licht hierop schijnen.
Als projectmanager bouw & vastgoed voor Quadraat Projectmanagement heeft hij altijd een bijzonder oog voor duurzaamheid.

Duurzaamheidsambities & terugverdientijd
Om te beginnen heeft de overheid voor nieuwbouw al verschillende duurzaamheidseisen ingesteld. Zo moet een gebouw bijna energie neutraal (BENG) zijn, mag een gebouw een maximum hoeveelheid fossiele brandstoffen per m2 per jaar verbruiken en moet minimaal 40% van de energie groen worden opgewekt. Dit zijn de verplichtingen. Maar als je hoge duurzaamheidsambities hebt ga je vrijwillig een stap verder.

Wim legt uit: “Je hebt verschillende duurzaamheidslabels die een gebouw kan behalen. De bekendste zijn BREEAM, GPR en WELL. Binnen de labels zijn verschillende scores mogelijk: voor BREEAM bijvoorbeeld van 1 tot en met 5 sterren (BREEAM Outstanding, het hoogst haalbare).” De scores zijn afhankelijk van aspecten zoals materialen, energie, transport, afval, gezondheid en welzijn. En hieruit volgt dan weer bijvoorbeeld circulariteit van materialen, indeelbaarheid van gebouwen (flexibel ruimtegebruik), isolatie, levensduur en de hoeveelheid zelf opgewekte energie. De precieze aspecten verschillen per label.

Als onderneming kun je bijvoorbeeld de ambitie hebben om BREEAM 3 sterren of BREEAM 5 sterren te behalen met een nieuw pand. Met een duurzaam pand draag je bij aan het klimaat, het welzijn van je medewerkers en een duurzaam bedrijfsimago wat op zichzelf al de moeite waard is. Maar is het ook nog mogelijk je investering terug te verdienen? Voor het behalen van een duurzaamheidslabel kan subsidie worden aangevraagd bij de overheid. Echter nemen de subsidiebedragen nu steeds verder af.
De afgelopen maanden is Wim door twee verschillende opdrachtgevers gevraagd een quick scan te doen naar de mogelijkheid om een BREEAM label te behalen voor nieuw te bouwen panden. De benodigde inzet en investering hiervoor bleek fors en daardoor besloten beide partijen af te zien van het behalen van een label. Wim: “Een duurzaam pand is altijd duurder dan een traditioneel pand. Ik ga altijd meteen met opdrachtgevers in overleg over de duurzaamheidsambities die zij willen nastreven. Hierbij is van belang hoeveel jaar het kost om de investering terug te verdienen, de terugverdientijd.”

Voor een gebouw dat voor langere tijd meegaat, is meer tijd beschikbaar om de investering terug te verdienen. Wim ziet dit bijvoorbeeld veel terug bij bepaalde familiebedrijven en logistieke bedrijven die rendement bekijken over een periode van meer dan 10 jaar en daarom bereid zijn meer te investeren in duurzaamheid. Over zo’n lange periode is het mogelijk de investering terug te verdienen en rendement te behalen.

Duurzame nieuwbouw GKB Staal en Machines Barendrecht (BREEAM Outstanding)
Een prachtig voorbeeld van een duurzaam bouwproject dat Wim als projectmanager aanstuurde is de bouw van een nieuwe staalfabriek inclusief kantoor voor opdrachtgever GKB. Zij wilden een zeer duurzaam gebouw neerzetten en daarmee een 5 sterren BREEAM label behalen. En dit is gelukt! Het is het eerste bedrijfsgebouw in Nederland met deze hoogste BREEAM score. Door het label te behalen is ook een forse subsidie verkregen neerkomend op 10% van de investering. De opdrachtgever is zeer tevreden met dit resultaat.

Om deze score te behalen moest heel wat gebeuren. Het gebouw is erop ingericht zo min mogelijk energie te verliezen door optimale isolatie. Zo bestaan de ramen uit driedubbel glas en zijn beperkt ramen aangebracht. De gebruikte materialen zijn duurzaam, zo is het skelet van het kantoorgebouw van prefab beton met eveneens betonnen vloeren. In het beton is veel hergebruikt materiaal verwerkt en het beton heeft een lange levensduur. De installaties waaronder de vloerverwarming zijn energiezuinig en voor het verwarmen en koelen van het pand is een WKO (warmte koude systeem) geplaatst. Twee watervaten kunnen warmte tijdelijk opslaan en op een later moment terug leveren. Op het dak liggen meer dan 1000 zonnepanelen die elektrische energie leveren. Er is een warmtepomp die alleen als reserve wordt gebruikt.

Voor een prettige uitstraling en goed binnenklimaat (ook onderdeel van BREEAM) is veel groen toegepast: veel binnenplanten en een grote klimop wand die automatisch wordt besproeid. Ook de omgeving rond het pand is zo groen mogelijk aangelegd. Het kwam daarbij goed van pas dat het moederbedrijf van de opdrachtgever een hoveniersbedrijf is.

En hoe verduurzaam je een bestaand pand?
Bestaande gebouwen behoeven weliswaar niet aan de BENG norm van de overheid te voldoen, maar de overheid zet wel sterk in op verduurzaming van bestaande panden. Voor de mogelijkheden ben je afhankelijk van het al bestaande gebouw. Wim: “Je kunt bijvoorbeeld proberen de BENG norm zoveel mogelijk te behalen. Hiervoor kun je de isolatie van je pand verbeteren: dak, gevel, vloer en glas (keuze voor minimaal dubbelglas). Daarnaast kun je nieuwe, energiezuinige installaties installeren en zonnepanelen plaatsen. Het is altijd maatwerk en het is ook hierbij aan te raden vooraf uit te rekenen hoe lang het duurt om een investering terug te verdienen.” Om in aanmerking te komen voor subsidie (voor bestaande panden) moet je altijd minimaal 2 maatregelen tegelijk uitvoeren.

Voor ondernemers met een beperkt budget heeft Wim ook een goede tip: verduurzaam je pand in stappen. Begin met de quick wins die relatief veel resultaat opleveren voor een beperkt bedrag. Het isoleren van dak en gevels helpt bijvoorbeeld meteen heel veel in energiebesparing. Hiermee kun je beginnen en vervolgens kun je op een gegeven moment ook de vloer isoleren. En een tijd daarna ga je aan de slag met duurzame installaties en eigen opwekking van duurzame energie. Zo kom je er ook.

Bent u op zoek naar een projectmanager met verstand van duurzaamheid zoals Wim de Jong? Bel Quadraat op 0318-519268 of stuur een email naar info@quadraat.nu. We helpen u graag!

Gepubliceerd op mei 31, 2022
Duurzaam projectmanagement in de bouw
Locatie Veenendaal
Leestijd 2-3 minuten
GKB_Barendrecht_Quadraat_Projectmanagement_MG_2014
GKB_Barendrecht_Quadraat_Projectmanagement_IMG_9790
GKB_Barendrecht_Quadraat_Projectmanagement_IMG_9706