Shape Copy 2checkchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-thin-downchevron-thin-leftchevron-thin-rightchevron-thin-upchevron-upcancellinkedinlocation2minusplustriangle-right
Home / Fort Lunet aan de Snel en Fort Honswijk

Fort Lunet aan de Snel en Fort Honswijk

Bouw en Vastgoed

Tijdens de Tweede Wereldoorlog blijkt dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn functie heeft verloren. Vliegtuigen worden massaal ingezet bij de oorlogvoering, waardoor het onder water zetten van land geen vijandelijke legers meer kan tegenhouden. De forten van de waterlinie worden daarom buiten gebruik gesteld en raken in de decennia erna overwoekerd en verpauperd.

Na de eeuwwisseling komt er langzaamaan meer aandacht voor de cultuurhistorische rijkdom van de waterlinie. Veel forten krijgen een nieuwe functie, zodat er structureel geld binnenkomt voor onderhoud. Edwin Boonstoppel van Quadraat houdt zich vanaf 2011 als projectmanager bezig met de herontwikkeling van de forten Lunet aan de Snel en Honswijk. Vanwege de geschiedenis hebben dit soort forten een grote cultuurhistorische waarde, maar doordat de van oorsprong kale terreinen overwoekerd zijn geraakt, is er inmiddels ook sprake van een ecologische waarde. De uitdaging is om plannen te maken waarin de juiste balans wordt gevonden tussen die beide waarden.

Lunet aan de Snel wordt in gebruik genomen als educatief centrum op het gebied van water en waterbeheer. Honswijk huisvest vanaf de aankoop in 2016 vijf jaar lang een aantal tijdelijke huurders, terwijl het terrein wordt opgeknapt en opengesteld voor wandelaars. Edwin coƶrdineert intussen een intensief participatieproces en zet een grote subsidieaanvraag uit bij het Rijk (voor renovatie) en de provincie Utrecht (voor verduurzaming). Begin 2020 worden zijn inspanningen beloond: er komt in totaal ruim 4,1 miljoen euro beschikbaar voor restauratie en verduurzaming van de rijksmonumentale gebouwen op het fortterrein. Succesvolle herontwikkeling van het fort is daarmee een stuk haalbaarder geworden. Tot 31 december 2021 blijft Edwin als projectmanager betrokken bij de uitvoering van de restauratie- en verduurzamingswerkzaamheden.

Opdrachtgever

Gemeente Houten

Project informatie

Looptijd: 2011 tot heden

Projectmanager

Quadraat Projectmanagement
T. 0318-519268

vergelijkbare projecten

ontdek wat wij voor uw project kunnen betekenen

bel ons
0318 519268
maak een
belafspraak