Shape Copy 2checkchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-thin-downchevron-thin-leftchevron-thin-rightchevron-thin-upchevron-upcancellinkedinlocation2minusplustriangle-right
Home / Laren Regenklaar

Laren Regenklaar

Gebiedsontwikkeling, Infrastructuur

Door klimaatverandering is in Nederland steeds vaker sprake van wateroverlast. Zo ook in het lager gelegen deel van Laren, waar overbelasting van het riool bij elke hoosbui op de loer ligt. Eind 2019 lanceert de gemeente Laren het masterplan “Laren Regenklaar”. Chris Baggerman van Quadraat geeft al vanaf de start leiding aan de uitvoeringsorganisatie, in opdracht van de BEL Combinatie (het samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren). Hij is daarbij als projectmanager eindverantwoordelijk voor een scala aan gebiedsgerichte projecten. In 2021 haakt Bram Oskam vanuit Quadraat aan als projectassistent.

Doel van Laren Regenklaar is dat er in de toekomst zo min mogelijk hemelwater in het riool terechtkomt. Daarvoor moeten onder meer maatregelen genomen bij 3500 woningen van particulieren. Omdat er veel aanpassingen op privéterrein gemaakt moeten worden, is het belangrijk om zo veel mogelijk inwoners van Laren mee te krijgen. Daarnaast haakt Laren Regenklaar aan bij geplande werkzaamheden in de openbare ruimte. Bij de reconstructie van straten wordt bijvoorbeeld een zogenoemd infiltratieriool aangelegd, waardoor het regenwater gecontroleerd kan worden afgevoerd en de bodem minder snel verdroogt. Ook wordt op diverse plekken in Laren gezorgd voor extra mogelijkheden om regenwater op te vangen.

Opdrachtgever

BEL Combinatie (gemeente Laren)

Project informatie

Looptijd: medio 2019 tot heden
Quadraat_Projectmanagement_Chris-Baggerman_projectmanager_infrastructuur

Projectmanager

Chris Baggerman
T. 06-19011002

vergelijkbare projecten

ontdek wat wij voor uw project kunnen betekenen

bel ons
0318 519268
maak een
belafspraak