Shape Copy 2checkchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-thin-downchevron-thin-leftchevron-thin-rightchevron-thin-upchevron-upcancellinkedinlocation2minusplustriangle-right
Home / projecten / Ontwikkelingsplannen

Ontwikkelingsplannen

Gebiedsontwikkeling

Als procesmanager begeleidt Matteo de Visser van Quadraat van eind 2017 tot eind 2019 tien uiteenlopende projecten bij de gemeente Haarlemmermeer. Zo wil een ontwikkelaar een leegstaand kantoorpand ombouwen tot een hotel, omdat er veel behoefte is aan hotels rond Schiphol. Matteo begeleidt het beoordelingstraject vanuit de gemeente en zorgt ervoor dat er een anterieure overeenkomst kan worden gesloten.

Ook is hij betrokken bij de nieuwbouw van een supermarkt en dertien woningen op een stuk grond waar nu al een tijdelijke supermarkt is gevestigd. Er loopt aanvankelijk een bezwaarprocedure tegen de bestemmingsplanwijziging die daarvoor nodig is. Het kan soms helpen als er iemand met een frisse blik met zo’n project aan de slag gaat. Matteo gaat met de bezwaarmaker om tafel en dankzij zijn inzet wordt het bezwaar ingetrokken.

Verder houdt hij zich bezig met de monumentale sluizen in Halfweg, halverwege Amsterdam en Haarlem. De drie sluizen die daar liggen, verbonden ooit het IJ met het Haarlemmermeer. Ook ligt er nog een brugdeel van de eerste Nederlandse spoorlijn. De sluizen hebben nog altijd een functie in het waterbeheer, nu bij de afwatering van de polders naar de Noordzee. Het waterschap heeft daarvoor eigenlijk meer capaciteit nodig en heeft sinds de jaren 80 al plannen om een deel van het sluizencomplex af te breken. De gemeente Haarlemmermeer wil het monument echter beschermen en wijst jarenlang alle initiatieven af. Het lukt Matteo om ook in dit project tot een doorbraak te komen: er wordt een overeenstemming bereikt tussen de gemeente en het waterschap. De capaciteit van de sluizen zal worden uitgebreid, maar dat wordt gecamoufleerd in het landschap, zodat de impact op het monument zo beperkt mogelijk blijft.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer Looptijd: eind 2017 tot eind 2019
matteo-de-visser-quadraat-projectmanagement

Projectmanager

Matteo de Visser T. 06-49498947

vergelijkbare projecten

ontdek wat wij voor uw project kunnen betekenen

bel ons
0318 519268
maak een
belafspraak
Chris Baggerman Quadraat projectmanagement