Shape Copy 2checkchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-thin-downchevron-thin-leftchevron-thin-rightchevron-thin-upchevron-upcancellinkedinlocation2minusplustriangle-right

Kwaliteit in zicht

Home / Onderwijs

onze unieke visie op onderwijs

Als het gaat om onderwijshuisvesting bent u bij ons aan het juiste adres, zowel voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs als voor mbo en hbo. De projectmanagers van Quadraat hebben door de jaren heen veel ervaring opgebouwd met scholenbouw en hebben alle kennis in huis die nodig is om een bouwproject aan te sturen. Daardoor kunnen wij u van begin tot eind ontzorgen, of het nu gaat om meerjarige onderhoudsplannen, nieuwbouw, renovatie of verduurzaming van een gebouw.

de bouwmanager als spin in het web

Het is bij een scholenbouwproject essentieel om de belangen van alle partijen continu in het oog te houden. De projectmanager van Quadraat is in zo’n project de spin in het web: hij stuurt de aannemer, de architect, de adviseurs en de constructeurs aan, hij leidt aanbestedingen in goede banen, hij voert overleg met de gemeente, hij zorgt dat de juiste vergunningen aangevraagd worden, hij gaat zo nodig in gesprek met omwonenden, hij bewaakt het budget en vraagt subsidies aan. Kortom: hij doet alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat er aan het eind van het traject een toekomstbestendig gebouw staat, dat volledig aansluit bij de wensen en de onderwijsvisie van de school.

bouwen met het oog op de toekomst

Groene scholen hebben de toekomst. Daar bouwen wij dan ook graag aan mee. Voor Quadraat is duurzaamheid meer dan een modewoord. We zien het als onze opdracht om als goede rentmeesters met de aarde om te gaan. Daarom zetten we ons graag in voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Bij een renovatie moet een gebouw weer minstens 25 jaar meekunnen, voor nieuwbouw geldt een perspectief van ten minste 40 jaar. Bij elk project zoeken we naar mogelijkheden om circulair te bouwen en het pand binnen het budget zo duurzaam mogelijk op te leveren. Denk aan de installatie van zonnepanelen, LED-verlichting, goede isolatie, gasloos verwarmen, maar ook aan circulair bouwen door het gebruik van duurzame houtsoorten en het hergebruik van oude materialen.
Gemeenten eisen bij nieuwbouw of renovatie vaak minimaal een bijna energieneutraal gebouw (BENG), maar als het even kan gaan we een stapje verder en streven we naar energieneutraal (ENG) of zelfs nul-op-de-meter (NoM). Door een SDE+-subsidie aan te vragen, hoeft dat niet eens veel duurder uit te pakken. Bovendien verdienen investeringen in isolatie en goede kwaliteit zich al snel terug.
Om echt toekomstbestendig te bouwen, houden we ook rekening met de lokale situatie. Is er in de toekomst een daling of juist een forse stijging van het aantal leerlingen te verwachten? Dan is het belangrijk dat het ontwerp flexibel is en het schoolgebouw daarin kan meebewegen.

wij zetten in op een gezonde leeromgeving

Met onze scholenbouwprojecten dragen we graag een steentje bij aan een gezonde leeromgeving voor de opgroeiende generatie. Sinds de coronacrisis is er gelukkig veel meer aandacht gekomen voor goede ventilatie. De SUVIS-subsidie biedt extra mogelijkheden om ventilatie echt grondig aan te pakken. Door te gaan voor klasse A of B van het Programma van Eisen Frisse Scholen, zorgen we voor een gezond binnen milieu.
Bij een gezonde leeromgeving gaat het echter niet alleen om een goed binnenklimaat, maar ook om een aantrekkelijke buitenruimte. Denk in het primair onderwijs aan groene pleinen waar kinderen alle ruimte hebben om buiten te spelen en uitgedaagd worden. Bij scholen voor middelbaar onderwijs kunt u denken aan een buitenruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan. Ook kan het gebouw voorzien in de mogelijkheid om buiten les te geven.

advies bij opstellen integraal huisvestingsplan

Quadraat levert niet alleen bouwmanagers die de renovatie of nieuwbouw van een school tot een succes kunnen maken. Met onze kennis en ervaring kunnen we schoolbestuurders ook van dienst zijn als de gemeente bezig is met het opstellen of aanpassen van een integraal huisvestingsplan onderwijs. Om in samenspraak met de gemeente tot een goed huisvestingsplan te komen, is het van belang dat de schoolleiding voor zichzelf helder heeft wat de wensen en mogelijkheden zijn én dat ze die op een goede en constructieve manier verwoordt richting de gemeente. Wij kunnen vanuit onze ervaring met scholenbouw meedenken, adviseren en indien gewenst het overleg met de gemeente voeren.

wij maken graag kennis met u

Hebt u advies nodig over onderwijshuisvesting of bent u op zoek naar een enthousiaste bouwmanager met kennis van zaken? Neem vrijblijvend contact op met Jan Pas van de focusgroep bouw en vastgoed. Hij gaat graag met u om tafel om samen te kijken wat Quadraat voor u kan betekenen.

primair onderwijs

Bij de nieuwbouw of renovatie van een school voor basisonderwijs, geldt meestal dat de opdrachtgever zelf niet thuis is in de bouwwereld. Daarom is het extra belangrijk om een bouwmanager in te schakelen die op de hoogte is van alle ins en outs van onderwijshuisvesting en die de bouwwereld van binnenuit kent. Zodat u als opdrachtgever zich kunt blijven richten op uw kerntaak: het organiseren van goed onderwijs voor de kinderen. De huisvesting kunt u intussen met een gerust hart aan ons overlaten.

Bekijk alle schoolprojecten

voortgezet onderwijs

Ook op het gebied van bouwmanagement voor middelbare scholen heeft Quadraat zijn sporen inmiddels verdient. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vaak veel groter dan basisscholen, en daarmee is zo’n project ook veel complexer. De bouwmanager heeft niet alleen te maken met een schooldirecteur en een eventuele conciërge, maar met een compleet facilitair team. Het is de taak van de bouwmanager om alle verschillende partijen gedurende het hele traject mee te nemen.
Bekijk projecten

meerjarige onderhoudsplannen

Naast projectmanagement biedt Quadraat u een aanvullende service. U kunt ons ook inzetten voor inspectie en onderhoud van uw gebouwen. Maar wij stellen ook gedetailleerde duurzame meerjaren onderhoudsplannen voor u op. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan organiseren wij de benodigde vervolgacties. Quadraat levert alle know-how voor de duurzame instandhouding van uw huisvesting. Zo heeft u geen zorgen meer en kan uw vastgoed rekenen op de benodigde aandacht die het verdient.
Bekijk projecten

ontdek wat wij voor uw project kunnen betekenen

bel ons
0318 519268
maak een
belafspraak
Chris Baggerman Quadraat projectmanagement